Παγκόσμιο εργαστήριο συνεργασίας της DuPont ™

Σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο εργαστήρι συνεργασίας όπου η επιστήμη της DuPont ™, προάγοντας την καινοτομία, βοηθά να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες παγκόσμιες προκλήσεις. 

Μαζί μπορούμε να θρέψουμε τον κόσμο
Με στόχο την κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού, η DuPont ™ επενδύει το 60% του προϋπολογισμού έρευνάς της, για να βοηθήσει στην παραγωγή επαρκούς ποσότητας ποιοτικής τροφής.
Καθημερινά συνεργαζόμαστε με παραγωγούς, κυβερνήσεις, παρασκευαστές και άλλους εμπλεκόμενους, ώστε να αυξηθούν οι σοδειές, να βελτιωθεί η θρεπτική αξία της τροφής και να αναπτυχθούν ανώτερα υλικά συσκευασίας, που θα βοηθούν τα τρόφιμα να φθάνουν στον προορισμό τους αναλλοίωτα.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.