ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο μοναδικών προϊόντων για την καλλιέργεια λαχανικών

Στις μέρες μας η καλλιέργεια λαχανικών αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, με αποτέλεσμα η επιλογή του κατάλληλου φυτοπροστατευτικού προϊόντος να αποτελεί πολύ σημαντική απόφαση

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τον παραγωγό και τον εξαγωγέα μέχρι τον τελικό καταναλωτή, επιθυμούν άρτια προϊόντα, υψηλής θρεπτικής και εμπορικής αξίας, τα οποία να είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο.

Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί μια απαίτηση για σύγχρονα και αποτελεσματικά προϊόντα φυτοπροστασίας που να βοηθούν τόσο στην βελτιστοποίηση της απόδοσης όσο και στην απρόσκοπτη εμπορική διακίνηση των λαχανικών.

Η DuPont ™  συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για την προστασία των ασθενειών και εντόμων στην καλλιέργεια λαχανικών, με σκοπό την δημιουργία λύσεων φυτοπροστασίας συμβατών με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Kαταξιωμένα προϊόντα όπως τα Vydate ® , Equation Pro ® κ.α. είναι στη διάθεση των παραγωγών για μια ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην καλλιέργεια λαχανικών

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.