ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι προτάσεις μας για την φυτοπροστασία στην καλλιέργεια μήλων και λοιπών δέντρων

Από την καλλιέργεια μήλων και ροδάκινων, μέχρι την ελιά, τα εσπεριδοειδή και τα ακρόδρυα, μπορείς να βασιστείς στην DuPont™ για την φυτοπροστασία τους

Οι παραγωγοί φρούτων στοχεύουν σε μια όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και ασφαλή παραγωγή καρπών, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου εμπορικού οφέλους

Οι καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις από την DuPont™ θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την ποιότητα και την παραγωγή στην καλλιέργεια μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων, βερίκοκων καθώς και άλλων καρποφόρων δέντρων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.