ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Λύσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού και άλλων βιομηχανικών φυτών

Βαμβάκι, ηλίανθος, καπνός, ζαχαρότευτλα και βιομηχανική τομάτα, είναι καλλιέργειες ευαίσθητες σε ένα πλήθος εντόμων, ασθενειών και ζιζανίων.

Οι εχθροί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες , μειώνοντας την παραγωγή , προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στους καρπούς, με αποτέλεσμα την μείωση της εμπορικής τους αξίας

Στη DuPont™ μέσω των καινοτομιών και των επιστημονικών μας ανακαλύψεων, προσφέρουμε πληθώρα λύσεων και επιλογών για την καλλιέργεια βαμβακιού, τομάτας και άλλων βιομηχανικών φυτών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.