ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Νέες, σύγχρονες & αποτελεσματικές προτάσεις για την καλλιέργεια αμπελιού

Τα προϊόντα της DuPont™ για την καλλιέργεια αμπελιού, προσφέρουν άριστη φυτοπροστασία διαθέτοντας σύγχρονο περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ

Το επιτραπέζιο σταφύλι και το κρασί συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας. Η παραγωγή τους αντιμετωπίζει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια του καταναλωτή και ταυτόχρονα στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σύγχρονα, αποτελεσματικά προϊόντα φυτοπροστασίας είναι απαραίτητα για την βελτιστοποίηση της απόδοσης στην καλλιέργεια αμπελιού, αλλά και την απρόσκοπτη εμπορική διακίνηση του τελικού προϊόντος.

Η DuPont™ συνεργάζεται με τους παραγωγούς αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για την προστασία των ασθενειών και εντόμων στην καλλιέργεια αμπελιού, με σκοπό την δημιουργία λύσεων φυτοπροστασίας συμβατών με τις τελευταίες απαιτήσεις.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.