ΣΙΤΗΡΑ

Βελτιστοποιήστε την απόδοση και την ποιότητα στην καλλιέργεια σιταριού

Στη DuPont™ προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια σιταριού και λοιπών σιτηρών. Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να παράγετε υψηλής απόδοσης και προσόδου προϊόντα.

Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ζιζανιοκτόνων της ομάδας των σουλφονυλουριών, θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τα ζιζάνια στην καλλιέργεια σιταριού καθώς και άλλων χειμερινών σιτηρών.

Οι σουλφονυλουρίες αντιπροσωπεύουν μια από τις μεγαλύτερες προόδους στην τεχνολογία της χημικής αντιμετώπισης ζιζανίων. Η DuPont TM πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη τους σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών, όπως είναι η καλλιέργεια σιταριού, ρυζιού, καλαμποκιού κ.α. Τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά όπως η αποτελεσματικότητα έναντι ευρέος φάσματος ζιζανίων σε μικρές δόσεις, το ευνοϊκό περιβαλλοντικό τους προφίλ και η ευκολία χρήσης τους, πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργίας.

ΒΙΝΤΕΟ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.