Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών για στοχευμένη φυτοπροστασία

Integrated Pest Management
Integrated Pest Management

Ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να προσεγγίσουν τον έλεγχο εντόμων και ζιζανίων, πιο έξυπνα και στοχευμένα.

Τρία Βασικά Βήματα
Η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών (IPM) βασίζεται στη χρήση μίας σειράς βημάτων από αξιολογήσεις και αποφάσεις, για τον έλεγχο την εχθρών, με την μέγιστη αποτελεσματικότητα και την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν:

  • Αναγνώριση: Οι παραγωγοί πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουν τα έντομα και τα ζιζάνια στο χωράφι τους, ώστε να διαλέξουν τα καταλληλότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και το σωστό χρόνο εφαρμογής. Οι στοχευμένες εφαρμογές οδηγούν σε μείωση του κόστους καθώς αποφεύγονται οι αναποτελεσματικές και λανθασμένες εφαρμογές. Πρέπει πάντα να επιλέγονται οι καλύτερες διαθέσιμες λύσεις φυτοπροστασίας, με βάση φυσικά, χημικά και βιολογικά δεδομένα, με σεβασμό στη νομοθεσία και τις εγκρίσεις.
  • Παρακολούθηση: Μετά την αναγνώριση των επιβλαβών ειδών, είναι σημαντικό να γίνεται παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού τους, καταγραφή του αποτελέσματος των μεθόδων καταπολέμησης και καθορισμός των ορίων επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Όπου διατίθενται, κάντε χρήση μετεωρολογικών δεδομένων ή μοντέλων πρόβλεψης εντομολογικών εξάρσεων, για τον ακριβή καθορισμό του χρόνου επέμβασης με στόχο το ιδανικό αποτέλεσμα.
  • Επιλογή: Καθώς οι πληθυσμοί τους πλησιάζουν το όριο επέμβασης, διάφορες επιλογές φυτοπροστασίας γίνονται διαθέσιμες. Σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προϊόντος με το ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τον άνθρωπο μπορεί να αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την μείωση των πληθυσμών των επιβλαβών ειδών. Επιπλέον, πρώιμη συγκομιδή ή άλλες μέθοδοι φυσικής καταπολέμησης μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη περεταίρω απώλειας παραγωγής. Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξετε την επάρκεια ωφελίμων εντόμων καθώς η παρουσία τους μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων χωρίς την  εφαρμογή εντομοκτόνου.

Επιλογή κατάλληλου εντομοκτόνου

Τα προϊόντα φυτοπροστασίας της DuPont έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση εντός προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών IPM, που συνδυάζουν πληροφορίες για τον βιολογικό τους κύκλο και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και τον χρήστη.

Η DuPont δίνει στους παραγωγούς της Ελλάδας ένα οπλοστάσιο με χρήσιμες λύσεις φυτοπροστασίας που μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών. Για παράδειγμα, τα προϊόντα μας με μειωμένο ρίσκο, προσφέρουν εκλεκτικότητα στους εχθρούς μέσω εξειδικευμένων τρόπων δράσης διατηρώντας παράλληλα ευνοϊκά χαρακτηριστικά προς το περιβάλλον.

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών IPM οι καλλιεργητές συχνά χρησιμοποιούν προϊόντα με πολλαπλούς τρόπους δράσης, για να βοηθήσουν στην διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. Για παράδειγμα το DuPont ™ Equation ® Pro, είναι ένα μυκητοκτόνο που βοηθά τους καλλιέργητές πατάτας, τομάτας και αμπελιού να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον περονόσπορο καθώς στη σύνθεσή του διαθέτει δύο δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.