Κατανόησε την αειφορική γεωργία για τις καλλιέργειες & το περιβάλλον.

Crop Sustainability
Crop Sustainability

Η αειφορική γεωργία δύναται να βελτιώσει την παραγόμενη τροφή και να προστατέψει το περιβάλλον. Η DuPont έχει δεσμευτεί στο να βοηθήσει τους έλληνες παραγωγούς να το κατανοήσουν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αγγίξει τα 9,6 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Από την άλλη η παγκόσμια καλλιεργήσιμη έκταση και οι πόροι της – από το νερό μέχρι την γονιμότητα των εδαφών – περιορίζονται. Η αειφορική γεωργία είναι ζωτικής σημασίας στο να διασφαλιστεί επαρκής τροφή για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

Κατανόησε τις δυνατότητες στην Ελλάδα
Στην DuPont, έχουμε την πεποίθηση πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις που συνδέονται με την αειφορία, μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας.

Τέσσερεις βασικές αρχές της DuPont για την αειφορία
Η DuPont συνδυάζει την επιστήμη στην φυτοπροστασία και την εμπειρία, με ειδικότερες γνώσεις για το έδαφος, τις κλιματολογικές συνθήκες και τις καλλιέργειες της Ελλάδας, προσπαθώντας να βοηθήσει στην δημιουργία αειφόρων στρατηγικών στην γεωργία. Οι κατευθυντήριες αρχές είναι:

  • Προς την κατεύθυνση της παραγωγικότητας: Κάθε χρόνο, η παγκόσμια παραγωγή υφίσταται απώλειες της τάξης του 20 με 40% λόγω προσβολών από έντομα, ζιζάνια και ασθένειες. Κάνοντας την γεωργία αποδοτικότερη, μαζί με την αύξηση παραγωγής και ποιότητας, μπορούμε να συμβάλουμε στην σίτιση περισσότερων ανθρώπων από την ίδια καλλιεργήσιμη έκταση.
  • Προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος: Δουλεύοντας δίπλα στους παραγωγούς, η DuPont συνεργάζεται σε παγκόσμιες καινοτομίες για να τους βοηθήσει να αυξήσουν την παραγωγικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τα ωφέλιμα είδη, το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Ένα παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι και η εφαρμογή του συστήματος DuPont ™ Evalio ® Agrosystems στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα δίκτυο καταγραφής εντομολογικών προσβολών σε διάφορες καλλιέργειες που προειδοποιεί για τον βέλτιστο χρόνο εφαρμογής εντομοκτόνων μειώνοντας τη χρήση τους και αποφεύγοντας άσκοπους ψεκασμούς.
  • Κατανόησε το μετά: Στη DuPont έχουμε δεσμευτεί εδώ και πολλά χρόνια στην αειφόρο γεωργία. Θα επενδύσουμε δέκα δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων και θα δημιουργήσουμε 4.000 προϊόντα με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων και της αγροτικής αειφορίας μέχρι το 2020. Πέρα από την έρευνα, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε 2 εκατομμύρια συνεργασίες με νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, για την μετάδοση γνώσης σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Επίσης έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε τις ζωές 3 εκατομμυρίων ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών τους μέσω επενδύσεων που ενισχύουν τα αγροτικά συστήματα.
  • Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη: Με διαφάνεια και επικοινωνία, εργαζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των βασικών συνεργατών μας. Το 2012, η DuPont ένιωσε περήφανη όταν βραβεύτηκε από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Dow Jones’ Sustainability Index) για τους δείκτες αειφορίας, που παρακολουθούν τις οικονομικές επιδώσεις πρωτοπόρων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας.

Μαζί μπορούμε να θρέψουμε τον κόσμο.
Το όραμά μας για αειφορική γεωργία, επικεντρώνεται στην συνεργασία με παραγωγούς, διανομείς, κυβερνήσεις και άλλους εμπλεκόμενους, στην Ελλάδα και παγκόσμια, για να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις φυτοπροστασίας της DuPont απαντούν στην αυξανόμενη ζήτηση για τροφή, ένδυση και καύσιμα, διατηρώντας τις πολύτιμες φυσικές πρώτες ύλες.

Γιατί στην DuPont, πιστεύουμε πως η απάντηση της πρόκλησης της σίτισης του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της συνεργασίας. Μαζί μπορούμε να ζήσουμε σε ένα αειφόρο, αναπτυσσόμενο κόσμο για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.
Ή
Μαζί μπορούμε να βιώσουμε ένα αειφόρο, αναπτυσσόμενο κόσμο για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.