ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύγχρονη φυτοπροστασία μέσω καινοτόμων & ολοκληρωμένων λύσεων

Στη DuPont ™ συνδυάζουμε την επιστημονική γνώση και τη συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων μας, με τις ανάγκες των παραγωγών και τις τάσεις της αγοράς, για να προσφέρουμε νέα προϊόντα και δυνατότητες για μια σύγχρονη φυτοπροστασία

Έχουμε δεσμευτεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της σίτισης, σε έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, δημιουργούμε εργαλεία για τον έλεγχο εντόμων, ασθενειών και ζιζανίων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών και τη βελτιστοποίηση των πρακτικών στην φυτοπροστασία
Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία μπορούμε να βελτιώσουμε την ποσότητα και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων

Η προσέγγισή μας προς τον κόσμο της γεωργίας επιζητά μια τέλεια αρμονία με τις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών και αγγίζει κάθε πτυχή της οργάνωσής μας, από την έρευνα και ανάπτυξη, ως τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.

Συνδυάζουμε την καινοτομία και τις τοπικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για να μετατρέψουμε πολλά υποσχόμενες ιδέες σε πρακτικές απαντήσεις στις ανάγκες παραγωγών και καταναλωτών σε σχέση με την φυτοπροστασία, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος

STOP ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΕΑ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.